Welke artikelen hadden de meeste voorraadvariatie in een bepaalde periode?

Apicbase geeft je een realtime overzicht van je voorraad. Het laat ook zien waar de variantie ligt tussen de theoretische voorraad en de echte voorraad. Dit artikel laat zien hoe je kunt bepalen welke artikelen de grootste variantie hebben.

Om het meeste uit de variantierapporten te halen, is het belangrijk dat jij en je personeel alles correct registreren in Apicbase. Om de juiste informatie te hebben controleer je de volgende punten.

 1. Is al mijn informatie over ingrediënten en pakketten/leveranciers correct in Apicbase?
 2. Zijn mijn recepten correct ingevoerd in Apicbase?
  1. Zijn alle ingrediënten correct toegewezen aan de recepten?
  2. Is het verlies correct ingevuld?
 3. Zijn de recepten gekoppeld aan de POS-items?
 4. Zijn alle bestellingen geregistreerd in Apicbase?
  1. Zijn de bestellingen verzonden in Apicbase?
  2. Zijn de bestellingen ontvangen in Apicbase?
  3. Werden de externe bestellingen geregistreerd?
 5. Wordt alle verlies correct geregistreerd door mijn personeel?
 6. Worden alle transfers regelmatig geregistreerd?
 7. Zijn alle inventariseerbare recepten regelmatig in stock aangemaakt?

Als je deze stappen hebt gecontroleerd, raden we je aan een maandelijkse telling te doen. Deze maandelijkse telling zorgt ervoor dat je theoretische voorraad volledig in lijn is met je echte voorraad. Door de voorraad op de dag van de eerste telling te vergelijken met de dag van de tweede telling, kun je nagaan welke voorraadbewegingen er hebben plaatsgevonden en hoeveel variatie er is tussen de theoretische voorraad en de echte voorraad.

Om dit te controleren, genereer ik een inventarisatierapport tussen twee tellingen. Ik open het rapport en ga naar het tabblad "Gedetailleerd voorraadrapport" (Detailed stock Report). Om de voorwerpen met de grootste variantie te krijgen, ga ik naar de kolom "Ongecontroleerde voorraad (telling)" (Uncontrolled stock (count) en filter ik op de dalende waarde. De ongecontroleerde voorraad is het verschil tussen de theoretische voorraad op het moment van de laatst geselecteerde voorraadtelling en de getelde voorraad. Dit is het verschil dat je niet kunt verklaren aan de hand van de gegevens in Apicbase. 

Apicbase Largest stock variance


Bijvoorbeeld:

 • De eerste rij "Zonnebloemolie 1L" (Sunflower oil) had
  • Openingsvoorraad (D): 11,5 (geteld op voorraad aan het begin van deze periode)
  • Besteld in (E) : +6
  • Verkocht (H) : -5,4
  • Ongecontroleerde voorraadwijziging (telling) (L) : -6,9 (minder in echte voorraad tov de theoretische voorraad in Apicbase)
  • Mijn eindvoorraad (M): 5,2 (geteld op het einde van deze periode)
  Conclusie: 6,9L zonnebloemolie minder in de theoretische voorraad in Apicbase, dan geteld in de echte voorraad.
 • De tweede rij, "Caster sugar" 1kg (basterd suiker) , had:
  • Openingsvoorraad (D): 10,1
  • Besteld in (E): +4
  • Verkocht in recepten (H): -2,3
  • Ongecontroleerde voorraadwijziging (telling) (L): +3,7
  • Eindvoorraad (M): 15,5
  Conclusie: 3,7kg suiker was meer in de theoretische voorraad in Apicbase, dan geteld in de echte voorraad.
 • De derde rij, "Plain Yoghurt 1L", had:
  • Openingsvoorraad (D): 5,4
  • Besteld in (E): +1
  • Verkocht in recepten (H): -2,1
  • Gebruikt in inventariseerbaar recept (I): -1,8
  • getransfereerd naar ander filiaal (J): -1
  • Ongecontroleerde voorraadwijziging (telling): -2,6
  • Eindvoorraad (M): 4,1
  Conclusie: 2,6L was minder in de theoretische voorraad in Apicbase, dan geteld in de echte voorraad.