De Apicbase Assistent

We zijn erg trots om de Apicbase Assistent voor te stellen. Deze functie is gelanceerd om je te helpen Apicbase zo succesvol mogelijk te gebruiken en fouten uit je bibliotheek te halen. Lees in dit artikel hoe.

De Apicbase Assistent

Ga naar instellingen, klik vervolgens op "Apicbase Assistant".
apic assistens 1

Hier zie je het overzicht van de Apicbase Assistent. Dit is een hulpmiddel om je te helpen bij het verwijderen van fouten in je bibliotheek. Wanneer bijvoorbeeld prijsinformatie van een recept ontbreekt of onjuist is, laat Apicbase Assistant je dit weten.

Je kan de Apicbase Assistent gebruiken voor je outlets, maar ook voor je hele library. Als er problemen zijn in één van de outlets, zal dit worden weergegeven door de gele stip naast de outlet.

In het midden van het scherm zie je het 'type probleem', het recept/ingrediënt waarin het probleem zich voordoet en de datum waarop het probleem zich voordeed.

In geval van een probleem kun je op de knop 'Actie ondernemen' klikken. Dit leidt je direct naar de pagina waarop het probleem zich voordoet, zodat je het daar meteen kan oplossen. 

Als je op de "Alles stil zetten"-knop klikt, wordt het probleem uit de lijst verwijderd. 

Overzicht van de verschillende foutmeldingen

“An open count is preventing POS updates from updating stock”

  • Deze melding krijg je als je een open telling hebt die de nachtelijke synchronisatie blokkeert, waardoor je POS- en stock data niet geupadte wordt.

“Some stockable recipes were used in an inventory event, but no stock item is defined for them”

  • Deze melding krijg je wanneer je een inventariseerdbaar recept hebt, zonder dat er pakketten aan verbonden zijn. Als er zich een voorraadgebeurtenis voordoet waarbij dat recept betrokken is, zal de software je voorraad niet bijwerken voor dat recept. De ingrediënten worden niet in mindering gebracht op de voorraad (omdat het een inventariseerbaar recept is), noch in het recept.

“Some recipes have an exceptionally low or negative profit margin”

  • Deze melding krijg je wanneer de verkoopprijs die voor een recept is ingesteld, resulteert in een negatieve winstmarge.

“Product was found in a POS ticket but is not linked to an Apicbase article”

  • Deze melding krijg je wanneer er een geïmporteerd kassaticket niet gekoppeld is aan een recept. Als gevolg hiervan kan Apicbase geen winstmarges berekenen of de voorraad bijwerken, omdat er kostinformatie ontbreekt.