De Verkoop Dashboard Gids

We hebben een nieuw verkoopdashboard geïmplementeerd, met als doel u een nog duidelijker inzicht te geven in uw verkoopdata. Zo kan u de juiste stappen nemen voor uw bedrijf.

U vindt het nieuwe Dashboard in de 'Insights Hub', door te klikken op 'Dashboards' en vervolgens op 'Verkoop'.

Schermafbeelding 2022-04-29 om 12.29.27

Geen paniek! Als je het oude verkoop dashboard beter vond, of je blijft liever bij wat je kent, dan kun je nog steeds naar het oude verkoop dashboard door op de 'Breng me naar het oude verkoop dashboard'-knop te klikken die hieronder is gemarkeerd.

Schermafbeelding 2022-04-29 om 12.33.25

Filters

In het linker bovenpaneel kunt u uw filters instellen. U kunt kiezen voor welk tijdsbestek u verkoopinzichten wilt ontvangen, voor welke filialen en voor welke POS-categorieën. De filters die u selecteert, worden onmiddellijk toegepast op alle getoonde grafieken en figuren.

Kerncijfers

Schermafbeelding 2022-04-29 om 12.41.05

 • Omzet: Dit zijn uw totale inkomsten voor het geselecteerde tijdsbestek. Wij geven dit weer zowel met- als zonder het BTW-percentage.
 • Kortingen: Als er kortingen zijn ingevoerd in het kassasysteem, wordt het totaalbedrag hier weergegeven.
 • Kosten (CoGS): Dit getal is gebaseerd op de theoretische voedselkosten en productiekosten van uw verkochte (en gekoppelde) recepten. 
 • Winst: Winst wordt hier berekend als Inkomsten (excl. BTW) min kosten (COGS).
 • Gemiddelde winstmarge (%): Dit is de gewogen (naar inkomsten) gemiddelde winstmarge van alle gedekte inkomsten. Dit is gewoonlijk de meest nauwkeurige weergave.

PoS-koppeling Status

Schermafbeelding 2022-04-29 om 12.52.08

Deze grafieken geven u een snel inzicht in het aantal van uw PLU's die gekoppeld zijn aan Apicbase-recepten. Het moet altijd de bedoeling zijn om te streven naar 100% dekking. Als er verkopen gebeuren voor PLU's die niet gekoppeld zijn aan Apicbase-recepten (of wanneer ze wel gekoppeld zijn maar het recept foutief geen kostprijs heeft), kan Apicbase de kostprijs van het verkochte recept niet berekenen en zullen uw verkoopgegevens dus een vertekend beeld geven. 

Tip: De Apicbase-assistent kan u helpen bij het bereiken van een volledige dekking, omdat deze tool u zal tonen welke items worden verkocht zonder een link naar een recept. Klik hier voor meer informatie over de Apicbase assistent. 

Omzet Data

In deze sectie zie je twee grafieken:

 • De eerste grafiek (omzet en winst per dag) toont de volgende variabelen over de gekozen periode. (Y-as: indicator in de gekozen valuta, X-as: data van de gekozen periode, filialen en POS-categorieën). Door op een van de variabelen te klikken, worden deze als gekleurde lijn in de grafiek verborgen of getoond. 
  • Omzet (incl. BTW)
  • Omzet (excl. BTW)
  • Winst
  • Kosten
 • De tweede grafiek (omzet per filiaal per maand) is een staafdiagram dat uw inkomsten per maand per filiaal groepeert. 

Winst & Marge Data

Hier vindt u allerlei uitsplitsingen van uw winst. 

 • Omzet per Filiaal:
  Dit geeft u een overzicht van de verhouding tussen de kosten en de winst per filiaal.
 • Omzet en Winstmarge per PoS Categorie:
  Over alle geselecteerde verkooppunten tonen wij hier welke van uw PoS categorieën de hoogste omzet, winst, winstmarge en kosten hebben. 
 • Winstmarge Evolutie (per Week):
  Deze grafiek toont u hoe uw winstmarge zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Weet dat alle items met een winstmarge van 0 of minder of 100 buiten beschouwing werden gelaten bij de berekening van het gemiddelde.
 • Winstverdeling op categorieniveau:
  Dit is een variatie op de tweede grafiek, waarbij alleen rekening wordt gehouden met de winst per PoS-categorie.
 • High Level Profit Breakdown:
  Deze kaart heeft 3 cirkels.
  • De binnenste cirkel laat zien hoe uw winst is verdeeld over uw verschillende locaties.
  • De middelste cirkel laat zien hoe je winst is verdeeld over je PoS-categorieën. 
  • De buitenste cirkel splitst uw winst uit op het kleinste niveau, per verkoopartikel.
 • Winstverdeling op artikelniveau:
  Dit is ook een uitsplitsing op het kleinste niveau, alleen op een andere manier weergegeven. Uw best verkopende verkoopsartikelen zullen de grootste cirkels hebben.

Gedetailleerde Tabellen

In de gedetailleerde tabellen vindt u alle beschikbare informatie in detail, over de geselecteerde periode, filialen en PoS-categorieën. Er zijn 2 tabellen:

 • Sales Mix Detail
  • Naam (POS): Naam van het verkoopartikel in het PoS-systeem.
  • PLU: PLU-code van het verkoopartikel.
  • Naam (Recept): Naam van het gekoppelde recept in Apicbase.
  • Hoeveelheid: Verkochte hoeveelheid.
  • Omzet (Excl. BTW)
  • Kosten: Theoretische voedingskosten + productiekosten.
  • Winst: Opbrengst (excl.) minus prime cost op het totaal verkochte bedrag voor dit artikel.
  • Korting
  • Winstmarge (%): Percentage van de omzet dat winst is.
 • Individuele ticketlijndata
  Deze tabel toont elk individueel verkoopticket, wanneer het werd verkocht, in welk verkooppunt, de PoS-categorie, de opbrengst, het BTW-percentage, de Prime Cost, de winst en de Prodit Marge.

Tip: Alle grafieken en diagrammen op dit dashboard zijn beschikbaar voor export (.png, .xlxs, .csv).

U vindt de exportknop door met de muis over een grafiek te gaan en op hetSchermafbeelding 2022-04-29 om 13.09.40 - symbool te klikken.