Waar kan ik mijn leveranciersinformatie vinden en bewerken?

In de inkoopmodule van Apicbase vind je alle informatie over je leveranciers zoals de laatste bestellingen, contactgegevens, de ingrediënten die je besteld bij deze leverancier, specifieke leveringsgegevens, en meer.

 • Klik op "Leveranciers" in de Inkoopmodule.image-png-Sep-24-2021-12-06-21-56-PM
  • Selecteer hier een leverancier, waarna enkele tabbladen tevoorschijn komen. 

   Apic 3

  1. Leveranciersoverzicht

  Het leveranciersoverzicht geeft je een overzicht van de bestellingen bij deze leverancier. Het toont de totale bestelwaarde, de waarde en informatie over de laatste bestellingen:

  • Bestellingen in uitvoering: de bestellingen die zijn aangemaakt, maar nog niet zijn verzonden.
  • Geleverde orders: de orders die geregistreerd zijn als 'geleverd'.
  • Openstaande bestellingen (nog niet geleverd): de orders verzonden zijn, maar waarvan nog geen levering is geregistreerd.

  2. Contactgegevens

  In het tabblad "Contactgegevens" zie je de contactinformatie van deze leverancier. Met behulp van de knoppen rechtsboven kan je deze informatie afdrukken.

  Om deze informatie te bewerken gaat u opnieuw naar het leveranciersoverzicht. Hier selecteert u "Meer". In het drop-down menu selecteert u "Leveranciersdetails bewerken".

  Apic 5

  Als je op "Bewerken" klikt, krijg je dezelfde popup als bij het aanmaken van een nieuwe leverancier. Je kan hier het adres, je contactpersoon, telefoonnummer, BTW-nummer, leveranciers ID, e-mailadres voor bestellingen en je klantennummer invullen.

  💡Het klantennummer dat je hier invult is voor je volledige bibliotheek. Bij het tabblad "Bezorggegevens" kan je de klantennummers per filiaal invoeren.

  ❗Je kan geen leverancier verwijderen als deze is toegevoegd aan een pakket met actieve ingrediënten.

  3. Bezorggegevens


  In het tabblad "Bezorggegevens" vind je een lijst met je filialen. Als je klikt op een filiaal, klapt er meer informatie voor dit filiaal open. Hier kan je invullen wat het minimum bestelbedrag is, een specifieke klantennummers voor dit filiaal en specifieke bestelgegevens zoals leveringsdata en -tijden.

  delivery details 5

  Bv. Als ik op woensdag een levering wil ontvangen van deze leverancier, moet ik op maandag voor 10u mijn bestelling plaatsen. Wanneer je een bestelling gaat plaatsen zal dit ook zo weergegeven worden. 

  💡Vink het vakje "Moet bestellen" aan als je een herinnering via email wil ontvangen dat je je bestelling moet plaatsen bij deze leverancier voor dit filiaal. Je kan het e-mailadres hiervoor ingeven bij de filiaalinstellingen. 

  In bovenstaand voorbeeld is er '€150' ingevuld bij "Minimumaantal bestelling". Wanneer je bestelling onder dit bedrag zou zitten, zal Apicbase hiervan een waarschuwing geven. 

  Lijst van ingrediënten

  In dit tabblad vind je alle ingrediënten die gekoppeld zijn aan deze leverancier. Je kan deze lijst exporteren als een Excel-bestand en daarna afdrukken. 

  Apic 4